Блог публикации Публикации в нашия блог за слънчев бряг

Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност.


 euflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 referentnaramka

 

 

 konkurentnabulgaria

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика”

2007-2013

 

 

 

„ОПТИМАКС ТУР“ ООД изпълни проект BG161PO003-2.3.02-0284 „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОЕМКОСТТА И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ  на „ОПТИМАКС ТУР“ ООД”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с общ бюджет 1 148 035 лева.

 

Основните дейности, които бяха реализирани по проекта, са:

 1. Подмяна на перално и кухненско оборудване.
 2. Подмяна на хладилни камери.
 3. Подмяна на вентилация и климатизация за ресторантите и кухните на хотелския комплекс.
 4. Инсталиране на соларна инсталация за топла вода към хотелския комплекс.
 5. Монтиране на автоматични плъзгащи врати за двата ресторанта.
 6. Поставяне на система с чип-карти на вратите на хотелските стаи.
 7. Подмяна на прахосмукачки.

 

Основните резултати от изпълнението на настоящия проект са:

 • Инсталирана ВЕИ мощност в предприятието – 173,76 kW
 • Намаление на консумацията на електроенергия и на въглеродни емисии с 38.8%.
 • Нарастване на производствения капацитет на предприятието с 4,68%

 

 • Годишни спестявания от разходи за електроенергия в размер на 121267 лв.
 • Разкриване на 2 нови работни места

Чрез осъществяването на настоящия проект дружеството също така натрупа и ценен практически опит в реализацията на подобни проекти.

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ОПТИМАКС ТУР“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 

Пълен текст на програмата във PDF формат: Оперативна Програма.pdf.

 

Няма коментари по "Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност."

Публикувай отговор

Вашия е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Необходимите полета са маркирани *


*